RE: Ainmneacha na bpla/ine/ad

Caoimhin P. ODonnaile (caoimhin@SMO.AC.UK)
Wed, 3 Nov 93 17:00:59 GMT

[GA] Thu\irt Thomas Ihde:

> Seo duit na ainmneacha [de na pla/ine/id]. Fuair me/ iad san
> "Atlas a Do/ do Scoileanna na hE/ireann."
>
> Mearcair
> Ve/ineas
> An Domhan :-)
> Mars
> Iu/patar
> Satarn
> U/ra/nas
> Neiptiu/n
> Plu/to/

'S e "An Cruinne Ce/" an t-ainm Gha\idhlig na h-Alban a th'air "The Earth".
Tha mi a' smaoineachadh gu bheil sin nas fhea\rr na "An Domhan".

Caoimhi/n